top of page

Kaş Kaldırma (Browlift)

Ameliyatlı yöntemler arasında göz kapağı kıvrımından, kaşın hemen üzerinden, ya da saç hizasından girilerek yapılan farklı teknikler mevcuttur.

Kaş kaldırma ameliyatları, çoğunlukla göz kapağı ameliyatları ile kombine edilmekte; gerektiği halde kaşın yükseltilmediği göz kapağı ameliyatları hastaların yeterince mutlu olmamasına neden olabilmektedir. Kaş kaldırma ameliyatlarının göz kapağı estetiği ameliyatları ile kombine edilmesi ise hem göz kapaklarına, hem de kaş ve alına daha uzun süreli gençlik sağlamaktadır.

Kaş yükseltme ameliyatında sık kullanılan bir yöntem, göz kapağı deri fazlalılığının alındığı blefaroplasti ameliyatı esnasında, aynı gizli kesiden gerçekleştirilen indirek yöntemdir. Bu durumda yeni bir kesi yapılmadığından iz ihtimali yoktur. Kapak içerisinden yukarı doğru kaşın dış kısmı serbestleştirilir ve arzu edilen yükseklikte, kemik üzerindeki dokuya içeriden tutturulur. Bu yöntemde kaşın sadece dışı kısmı yükseltilebilmektedir.

Kaşın hemen üzerinden yapılacak olan kesi ile kaş yükseltmek, en etkili ve en uzun süreli sonucu sağlamaktadır. Ancak iz ihtimali olan bu yöntem, uygun hasta seçimi ve çok ciddi tecrübe gerektirmektedir. Direk doku çıkartılan bu yöntemde amaçlanan yükseltme miktarı ve arzulanan kaş şekli matematiksel olarak bire bir temin edilebilmektedir. Bu yöntemde kaşın sadece dış kısmı ya da tamamı yükseltilebilmektedir. Çoğu durumda, tecrübeli bir cerrah yara izi kamuflajını özel tekniklerle ve gerekirse ameliyat sonrası enjeksiyonlarla sağlayabilmekte, uzun vadede iz problemi yaşanmamaktadır.

Kaş ve alın yükseltmede, kafa saçlı derisinin hemen önünden veya hemen arkasından yapılan boydan boya kesilerle de çok etkin bir yükseltme yapılabilmektedir. Ancak tüm alnın yükseltildiği bu işlemler uzun bir iyileşme dönemi gerektirmesi ve his kaybına neden olabilmesi gibi bazı nedenlerle günümüzde pek tercih edilmemekte, sadece az sayıdaki uygun hastalara önerilmektedirler.

Kaş kaldırmada saçlı deri içerisinden yapılan küçük kesilerden girilerek endoskopik kamera yardımıyla sinirlerin korunduğu daha az invaziv yöntemler geliştirilmiştir. Direk kaş üzerinden kesilerle yapılan cerrahilere oranla etkinilik süreleri daha kısa olmalarına rağmen yine de yıllarca etkilidirler; endoskopik yöntemlerin tüm alnı kaldırabilmeleri ve iz ihtimalinin olmaması gibi üstünlükleri mevcuttur.

Ameliyat

Kaş kaldırma ameliyatları lokal anestezi veya uyku hali anestezisi (sedasyon) altında yapılmaktadır. Endoskopik yöntemlerde genellikle genel anestezi tercih edilir. Ameliyat tekniğine göre kesiler bistüri (çelik bıçak),elektrokoter, radyofrekans cihazlarıyla yapılabilir. Her tekniğin kendine uygun farklı bir dikiş materyali ve sabitleme yöntemi bulunmaktadır.

Göz kapağının içerisinden gerçekleştirilen indirek yöntemde, kıvrım kesisinden uygun doku seviyesine kadar inildikten sonra kansız bir düzlemde yukarı ilerlenerek, kaşın dış yarısı kemik üzerinden serbestleştirilir. Muayene esnasında tespit edilmiş seviyeye kadar kaş yukarı gerdirilerek, 1 ya da 2 adet kalıcı dikişle, kemik üzerindeki yarı hareketli dokuya tesbit edilir. Ardından kapak kıvrımındaki gizli kesi dikişlerle kapatılır.

Kaşın üzerinden direk yöntemle yapılacak kaş yükseltme ameliyatında, kaşın saçlı kısmının hemen üzerinden yüzeysel bir kesi yapılır ve saç köklerine zarar vermeyecek bir modifiye yöntemle kesi derinleştirilir. Bu şekilde hem kaşın saç kaybı engellenirken, hem de izin kamuflajı temin edilir ve bu anlamda cerrahın tecrübesi oldukça önemlidir. Muayene ile önceden belirlenmiş olan miktarda doku çıkartılarak, önce derin doku gömülü dikişlerle, ardında cilt dokusu kozmetik dikişlerle kapatılır. Kesi uçlarında iz engelleyici Z-plasti teknikleri kullanılır. Kesi yerleri üzerine steril bandlar yapıştırılarak cerrahi sonlandırılır.

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatlarında saçlı deri içerisinde küçük kesiler açılır. Bu kesilerden doku düzlemine inildikten sonra endoskopla içeriye girilerek, direk görüntüleme altında sinir ve damarlar gözetilerek tüm alın dokusu ve kaşlar serbestleştirilir. Ardından, dikiş ya da sabitleyici implantların kullanıldığı farklı yöntemlerle kaş ve alın dokuları yükseltilerek sabitlenir. Kesiler dikiş veya zımba ile kapatılır. Alın bölgesine bandaj uygulanır.

Ameliyat Sonrası

 

Ameliyat sonrası 1-2 saatlik gözlem ve buz uygulamasını takiben hasta taburcu edilebilmektedir. Dren kullanılmaz. Kaş kaldırma ameliyatı sonrası iyileşme dönemi genellikle sorunsuz geçer. Hasta aşırı efor gerektirmeyen günlük aktivitelerine devam edebilir.

Her ameliyatta olduğu gibi şişlik, morluk ihtimali vardır, yönteme bağlı olarak 1-2 günle 1-2 hafta arasında değişir. Bu dönemde belirgin ağrı beklenmez, ilk 1-2 gün kaşları hareket ettirmede güçlük yaşanabilir. Endoskopik yöntemde alında geçici bir his kaybı olabilir. Genellikle yara yerlerine 5 gün su değdirmemek önerilir, dikişler 7-10. günlerde alınır.

Kaş kaldırma ameliyatı kaç yaşında yapılır?

Esasen kaş yapımız genetik faktörlerle belirlenmektedir ve kişinin kaşları çok genç yaşlarda dahi düşük olabilmektedir. Ancak, özelikle görmeyi engelleyecek seviyede kaş düşüklüğü, yaş ilerledikçe gelişen doku gevşekliklerine bağlı ortaya çıkmakta ve ilerleyen yaşlarda ameliyat talep edilmektedir.

Yirmili-otuzlu yaşlarında kaşın dış kısımdaki aşırı düşüklük nedeniyle aşırı mutsuz ve yorgun görünen, bu durum sosyal ilişkilerine veya işyerindeki performanslarına yansıyan pek çok hasta da kaş kaldırma ameliyatından çok fayda görmekte ve işlem sonrasında sosyal olarak ve iş hayatlarında çok daha mutlu, verimli olmaktadırlar.

Kaş kaldırma ameliyatı kalıcı mıdır?

Kaş kaldırma ameliyatlarının etki süresi, hastanın dokularının yapısına, yaşlanma sürecine ve seçilen ameliyat tekniğine bağlı olarak 3 sene ile 20 sene arasında değişmektedir. Bu konuda en uzun etki kaşın hemen üzerinden yapılan direk yöntemle sağlanabilmektedir.

13292607451621609514-128.png

Anestezi

Genel - Lokal

5458959.png

İşlem Süresi

1 -2 saat

17616978291577437017-128.png

İyileşme Süresi

7-10 gün

6272187461582545599-128.png

Net Sonuç

3 - 6ay

8673636701586788045-128.png

Etki Süresi

Hayat boyu

7515042971618135481-128.png

Ağrı

Minimal

bottom of page